* Powierzchnia, na którą umieszczamy naklejkę
musi być oczyszczona z zanieczyszczeń (kurzu,
smarów oraz innych), które mogą wpłynąć
niekorzystnie na przyklejenie tego produktu.
*W przypadku świeżo malowanych lub
lakierowanych powierzchni powinno się pozostawić
ją do wyschnięcia przez okres minimum 4 tygodni
(sezonowanie ściany).
*Na skutek zastosowania na powierzchni różnego
rodzaju farb oraz lakierów, przed aplikacją naklejki
prosimy o przeprowadzenie w niewidocznym miejscu
testu, w celu sprawdzenia czy folia się sprawdzi.